Ungefär hur många vill du intervjua?

Det brukar räcka att intervjua 3-4 kandidater per anställning. Kandidaterna du får av oss kommer med hög sannolikhet vara anställningsbara direkt.

4/8